Akademik Personel

Türkçe Öğretim Görevlisi

Özlem AKTAŞ
Cihat BIÇAKCI
Neslihan YILMAZ AYDIN
Osman ALBAYRAK
Büşra AKKUŞ
İlyas AKGEDİK
Ahmet ÇAĞLAYAN
Osman KARA
Gönül DELİCE

Müdür