Kurlar ve Kur Sistemi

  GRÜ TÖMER’de bir dil kursunun süresi, içerdiği kur sayısına, kurun türüne ve kursun hedeflediği beceri düzeyine göre belirlenir. Sayısı 10-14 arasında değişen kur sayısına ve kurun normal veya yoğun olmasına bağlı olarak GRÜ TÖMER’de kurslar en kısa 10 ay, en uzun 16 ay sürmektedir.

  Kur, dil öğrenim sürecinin aşamalarından biridir ve içeriği ders izlencesinin ünitelerine, süresi ise ders saatlerine göre belirlenir. Kurların saat ve süreleri tabloda gösterildiği gibidir:

DİLLER

NORMAL KURLAR

YOĞUN KURLAR

Saat

Süre

Saat

Süre

Yabancı Diller

48

2 ay

40

1 ay

Türkçe

96

2 ay

80

1 ay

 

 

  Dil düzeyi, dil yeterliliğinin oluşması sürecinde hedeflenen ilk beceri ile en son beceri arasında kalan süreçteki her bir aşamadır. GRÜ TÖMER dil düzeyi aşamalarını TEMEL, ORTA ve YÜKSEK olmak üzere 3 ana düzeye ayırmıştır. Bu düzeylerde yer alan kur sayısı, dillere göre farklılık gösterebilmektedir:

 

DİLLER

DÜZEY

KUR SAYISI

DÜZEY

KUR SAYISI

DÜZEY

KUR SAYISI

TOPLAM KUR SAYISI

İngilizce

Temel

4

Orta

4

Yüksek

4

12

Rusça

Temel

6

Orta

3

Yüksek

3

12

Arapça

Temel

6

Orta

4

Yüksek

2

12

Türkçe

Temel

4

Orta

4

Yüksek

4

12

 

  GRÜ TÖMER’deki kurslar dönemler halinde yılın 12 ayı, haftanın 7 günü aralıksız devam etmektedir. Kurslara yalnızca bayramlar ve kutlamalar nedeniyle resmi tatil günlerinde ara verilmektedir.

  Kurlar arasında ara verilebilir. Ara verildiği tarihten sonraki dört ay içinde kursiyer,  kaldığı kurdan devam edebilir. 

  Kurslarımıza devam zorunluluğu vardır. Kursiyerler %30 oranında devamsızlık hakkına sahiptir. Geçerli bir mazeret sunmadan devamsızlık haklarını aşan kursiyerler her kurun sonunda düzenlenen final sınavlarına katılma haklarını kaybederler.

  Yalnızca GRÜ TÖMER kaynaklı nedenlerden dolayı yapılamayan derslerin telafisi yapılmaktadır. Diğer durumlarda okutmanlarımız kaçırılan dersleri nasıl bir çalışma ile telafi edeceklerine dair yönlendirmeler yaparak kursiyerlere yardımcı olabilmektedirler.