Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üy. Rahim KIZGUT | TÖMER Müdürü

Prof. Dr. Beyhan KESİK | Fen Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üy. Ülkü KARA DÜZGÜN | Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üy. Fikret USLUCAN | Fen Edebiyat Fakültesi

Öğr. Gör. Özgür GÜNGÖR | Yabancı Diller Yüksekokulu