Öğretim Sistemi

Giresun Üniversitesi TÖMER’de (Alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 7-15 kişilik sınıflarda) yabancılara Türkçe öğretiminin yanısıra diğer diller de (İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça vd.) öğretilmektedir. Dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Her sınıfta bulunan televizyon ve DVD gibi görsel-işitsel araçlarla dil öğretimi desteklenmektedir.

Giresun Üniversitesi TÖMER’de görev yapan öğretim elemanlarının tamamı üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim, Filoloji ve Dil Öğretmenliği bölümlerinden mezundur. Birimimizdeki öğretim elemanlarımızın tamamı başta Giresun Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapmış ve yapmaktadır.

Kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrenciler GRÜ TÖMERMüdürlüğünce imzalanmış sertifika, Yüksek Kur’u başarıyla tamamlayan öğrenciler ise Giresun Üniversitesi Rektörlüğü onaylı diploma almaya hak kazanırlar. Ayrıca, öğrenilen dilden alınacak GRÜ TÖMER sertifika ve diplomaları, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans kabul edilmektedir.

DİL ÖĞRETİM ORTAMI

Sınıflarımız üniversitenin (GRÜ Fen-Edebiyat Fakültesi) içindedir. Öğretmen tüm öğrencilerle rahatlıkla iletişim kurabilecek bir yerde bulunmaktadır. Öğrenciler tek sıra olarak oturdukları için öğretmen öğrencilerin yazdıklarının doğru olup olmadığını kontrol edebilmektedir. Yazı tahtası renkli kalemlerle rahatlıkla yazılıp silinebilecek özelliğe sahiptir. Tebeşir tozu yoktur. Sınıflarda projeksiyon makinesi ve bilgisayarlar mevcuttur. Sınıflarda ses iletişimi rahatlıkla sağlanabilmektedir.

Sınıflarda dil öğretimini kolaylaştıracak tiyatro, pandomim ve oyun teknikleri uygulanabilmektedir. Dili öğretmekten ziyade, dili yaşatmaya yönelik bu tür etkinliklerin dil öğrenmedeki önemi yadsınamaz bir gerçektir.