Misyon & Vizyon

Misyon


Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek amacıyla gerekli altyapı ve teknik donanımı sağlamak, Türk Cumhuriyetleri, Akraba Topluluklar ve diğer ülkelerden gelen yabancılar ile soydaşlarımıza Türkçe öğretmek, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmektir.

Vizyon

Türkçenin ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde, çağın gereklerine uygun metot ve teknolojileri kullanarak önce Karadeniz’de sonra Karadeniz’e sınır ülkelerin yanısıra dünyada saygın ve önde gelen bir kurum olmaktır.