Ödeme Ve Kursiyerlik Koşulları

1. Kurslara kayıt yaptırmadan önce düzey belirleme sınavına girilir. Düzey belirleme sınav gün ve tarihleri GRÜ TÖMER Öğrenci İşleri tarafından önceden ilan edilir.

2. Düzey belirleme sınavı (Türkçe kursları hariç) ücretli olup bu ücret kayıt yaptırılırken kurs ücretinden düşülür. Kursa kayıt yaptırmayanlara düzey belirleme ücreti iade edilmez.

3. Düzey belirleme sınavı sonucu 4 ay geçerlidir. Düzey belirleme sınavı sonucuna rağmen kurs okutmanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu bölüm başkanının onayını alarak değiştirebilir.

4. Kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. GRÜ TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.

5. GRÜ TÖMER’deki indirimlerden yararlanmak için gerekli kimlik belgesinin kayıt sırasında gösterilmesi ve ilgili tutanağın ekinde kimlik belgesi fotokopisi olduğu halde imzalanması gerekir.

6. Bir sınıfın açılabilmesi için, GRÜ TÖMER Merkez Kurulu’nca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. İngilizce ve özel amaçlı Türkçe kursları için ve en az 12 diğer diller ve özel amaçlı yabancı dil kursları için en az 10 kişi ile sınıf açılır. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi GRÜ TÖMER yönetimine aittir.

7. Her kurun son dört saatinde, dört temel beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen minimum notları almak gerekir. Puanlama şöyledir:

Dersler

En Yüksek Not

En Düşük Not

Dinleme

25

15

Okuma

25

15

Karşılıklı Konuşma

15

9

Sözlü Anlatım

10

6

Yazılı Anlatım

25

15

8. Temel ve Orta kurları bitiren kursiyerler GRÜ TÖMER Müdürlüğü tarafından onaylanmış sertifika; Yüksek kuru bitiren kursiyerler ise Giresun Üniversitesi Rektörlüğü onaylı diploma alırlar.

9. Derslere %85 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan öğrenci kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.

10. GRÜ TÖMER’deki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.