Sertifikalar

 

SERTİFİKA VE DİPLOMA SINAVLARI

   GRÜ TÖMER’de “Kurs dilini az ya da çok biliyorum ve 1. kurdan başlamak istemiyorum.” diyen bütün öğrenciler Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına alınır.

  Kur Atlama (Final) Sınavları, genel amaçlı yabancı dil kurslarının son 2 ders gününde uygulanır. Sınavlarda dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere 4 temel beceri ölçülür. Konuşma bölümü: karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım olmak üzere iki alt bölümden oluşur. Bu bölümlerin tamamında başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçme hakkını kazanırlar.

   Sınavda ölçülen becerilerden öğrencilerin başarılı olabilmeleri için okuma, dinleme ve yazma bölümlerinin her birinden 25 puan üzerinden en az 15, karşılıklı konuşma bölümünden 15 puan üzerinden en az 9 ve sözlü anlatım bölümünden ise 10 puan üzerinden en az 6 puan almaları gerekmektedir.

  Sertifika ve Diploma Sınavları dışındaki ara kurlarda sözlü anlatım notu ders öğretmeni tarafından öğrencilerin sınıf içinde gösterdikleri performansa göre verilir. Temel ve Orta Kurların sonunda yapılan Sertifika Sınavları ile Yüksek Kurların sonunda yapılan diploma sınavlarında konuşma becerisi iki oturumda ölçülür. Karşılıklı konuşma bölümünde 2 kursiyerin verilen bir konu hakkında bir diyalog oluşturmaları, sözlü anlatım bölümde ise, yine verilen bir konu hakkında kursiyerin düşüncelerini ifade etmesi gerekmektedir. Bu kurların konuşma sınavları en az 2 okutman tarafından oluşturulan bir komisyonca değerlendirilir.

  ***Dört bölümden Kur Atlama (Final) Sınavına giren kursiyerler, bir bölümden başarısız olurlarsa Bütünleme Sınavına girme hakkına sahip olurlar. İki ya da daha fazla bölümden başarısız olan kursiyerler ise, bir üst kura geçemezler, kur tekrarı yaparlar.

  Kur atlama sınavında başarısız olanların aynı dönemde düzey belirleme sınavına girmeleri mümkün değildir. Kur Atlama (Final) Sınavında başarısız olduğu halde dil öğrenimini bir üst kurdan sürdürmek isteyenler bunu, ancak, başarısız oldukları kurun ait olduğu sertifika veya diploma sınavına dışarıdan girip başarılı olarak gerçekleştirebilirler.